Stem TEGEN het voorgenomen besluit over de hoofdgroenstructuu.

Cardioloog Ad Bakx uit het BovenIJ ziekenhuis adviseert: Stem TEGEN het voorgenomen besluit over de hoofdgroenstructuur. Hij vindt de plannen te vrijblijvend. Als uw huisarts deel ik dit advies. Groen is belangrijk voor de gezondheid. Er is aangetoond dat als er meer groen in de woonomgeving is, mensen minder last hebben van somberheid en angsten. Ook overgewicht en hart- en vaatziekten komen minder voor als er meer groen is.